Author Archives: admin

 • DINH THỰ

                  ” Một thiết kế tốt là thiết kế ai cũng có thể hiểu và cảm nhận nhưng không dễ dàng bị lãng quên”. Osca Niemeyer                 DI N H  T H Ự

  More  →
 • PENHOUSE

  P E N H O U S E

  More  →
 • BIỆT THỰ

                ” Kiến trúc là một bộ môn nghệ thuật thị giác mà công trình là minh chứng rõ ràng nhất”. Julia Morgan                 B I Ệ T T H Ự

  More  →
 • CT1

  More  →